Vad vi gör

Att skriva anbud i offentlig upphandling och i andra anbudsprocesser kräver ett proaktivt och strukturerat arbetssätt. Om man som leverantör finner att en aktuell anbudsförfrågan matchar leverantörens kapacitet, målsättningar och kriterier för deltagande är det dags att snarast gå vidare med sitt anbudsarbete. Vänta inte, starta arbetet direkt med att skriva de efterfrågade texterna och attFortsätt läsa ”Vad vi gör”