Granskning av anbud i offentlig upphandling

Granskning av anbud i offentlig upphandling är en tjänst som bland annat innefattar en kvalitetsgranskning av struktur samt textinnehåll i anbud i samband med offentlig upphandling. Våra anbudskonsulter granskar bl.a. om det framgår av anbudet att ert företag uppfyller både kvalificeringskrav samt övriga krav på varan eller tjänsten som ställts i aktuellt förfrågningsunderlag. Spara tid och energi somFortsätt läsa ”Granskning av anbud i offentlig upphandling”