LUF

LUF är en förkortning på lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Lagen gäller då upphandlingen sker inom några av de specificerade områdena ovan.

LUF (extern länk)

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close