LOU

LOU är en förkortning för lagen om offentlig upphandling (2007:1091). Lagen reglerar hur det offentliga skall genomföra upphandlingar när det gäller byggentreprenader, varor, tjänster samt byggkoncessioner.

LOU (extern länk)

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close