Om avtal i offentlig upphandling

Efter att en förnyad konkurrensutsättning eller offentlig upphandling har genomförts och efter tilldelning av kontrakt är det dags för den upphandlande myndigheten eller enheten och den vinnande anbudsgivaren att ingå avtal med varandra. I avtalet fastställs vad som skall gälla mellan parterna under avtalstiden samt hur eventuella prisjusteringar och avtalsförlängningar skall ske.

För eventuella frågor kring avtalets tolkning eller villkor gäller avtalsrättsliga regler och principer. Att avtalet uppkommit som ett resultat av en offentlig upphandling eller förnyad konkurrensutsättning spelar härvidlag ingen roll.

Läs mer: Anbudsgivare bör vara uppmärksamma på kommersiella villkor / Ramavtal i offentlig upphandling / Avtalstvist