Upphandlingsjuridik

Vad är upphandlingsjuridik?

Upphandlingsjuridik är ett rättsområde som handlar om juridiken kring offentlig upphandling. Rättsreglerna inom upphandlingsjuridiken återfinns som skriftliga författningar och rättspraxis på både EU- nivå såväl som på nationell nivå.

Upphandlingsjuridikens frågeställningar berör en mängd juridiska frågeställningar där de upphandlingsjuridiska principerna genomsyrar rättstillämpningen för att konkurrensen i de offentliga inköpen skall kunna bibehållas.

Inom upphandlingsjuridik finns det regler om hur offentliga upphandlingar skall genomföras samt hur eventuellt felaktigt utförda upphandlingar skall kunna överprövas.

Gå tillbaka till ordlista

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close