Upphandlingsdokument | Ordlista

Vad är ett upphandlingsdokument?

Upphandlingsdokument är enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling 1 kap. 23§ ”varje dokument som en upphandlande myndighet använder för att beskriva eller fastställa innehållet i upphandlingen”.

Exempel på upphandlingsdokument är kravspecifikation, sanningsförsäkran, personuppgiftsbiträdesavtal, prisbilaga, utkast till ramavtal m.fl. dokumenttyper.

Enligt äldre upphandlingslagstiftning benämndes upphandlingsdokument med termen förfrågningsunderlag.

Gå tillbaka till ordlista

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close