Request for Quote (RFQ) | Ordlista

Vad är en RFQ?

En Request for Quote, även förkortat som RFQ, är en förfrågan om att lämna anbud. En RFQ innehåller villkor och en specifikation av inköpsobjektet och annan information som utgör underlag för att anbudsgivare skall kunna lämna anbud.

Gå tillbaka till ordlista

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close