Offentlig upphandlare

Vad gör en offentlig upphandlare?

En offentlig upphandlare (upphandlare) är en benämning på en yrkesroll där personen ifråga arbetar med att genomföra offentliga inköp. Offentliga inköp sker i form av direktupphandling, offentlig upphandling och förnyad konkurrensutsättning. Alternativ benämning på en offentlig upphandlare är upphandlare.

Gå tillbaka till ordlista

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close