Lägsta pris

Vad är lägsta pris i offentlig upphandling?

Lägsta pris är en tilldelningsgrund som används i offentlig upphandling. Om en upphandlande myndighet, kommun eller landsting använder lägsta pris som tilldelningsgrund så innebär det att anbudet som uppfyller samtliga krav i upphandlingen och som också har det lägsta priset skall antas. Det finns två tilldelningsgrunder som kan användas, antingen lägsta pris eller ekonomiskt mest fördelaktigt.

Gå tillbaka till ordlista

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close