Icke- diskrimineringsprincipen

Vad innebär principen om icke- diskriminering i offentlig upphandling?

Principen om icke-diskriminering är en central upphandlingsprincip inom upphandlingsregelverket. Icke-diskrimineringsprincipen innebär att alla anbudsgivare i en offentlig upphandling skall ges samma förutsättningar att delta i upphandlingen. Principen innebär exempelvis att alla anbudsgivare skall få ta del av samma information samtidigt.

Gå tillbaka till ordlista

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close