Förhandlat förfarande

Vad är ett förhandlat förfarande i offentlig upphandling?

Förhandlat förfarande är ett upphandlingsförfarande som kan användas vid upphandlingar över tröskelvärdet. Förfarandet innebär att anbudsgivare bjuds in att lämna anbud och förhandlar därefter med dem kring kontraktsvillkor.

Gå tillbaka till ordlista

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close