E-upphandling

Vad är en e- upphandling?

E- upphandling är en offentlig upphandling som genomförs med datoriserat stöd (elektroniska medel) som ger, helt eller delvis, automatiserad anbudsgivning och anbudsutvärdering. E- upphandling är en populär form för att genomföra upphandlingar som blir alltmer vanlig bland upphandlande myndigheter, kommuner och landsting.

Gå tillbaka till ordlista

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close