Diskvalificering ?

Vad betyder diskvalificering i offentlig upphandling?

Diskvalificering är ett begrepp inom offentlig upphandling som avser att ett anbud eller inte prövas. Bakgrunden till diskvalificering är bristande kravuppfyllnad.

Gå tillbaka till ordlista

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close