Efterarbetet – analys av förlorande och vinnande anbud

Dra lärdom av tidigare anbudsprocesser för framtida framgångar

Den mesta energin satsas på att hitta affärsmöjligheter, skriva anbud och lämna in anbudet innan sista anbudsdag. Den övergripande målsättningen för anbudsgivaren är trots allt att varje lämnat anbud skall vara ett vinnande anbud. Tyvärr förbises ofta en viktig del av anbudsprocessen – en del som kan få utslagsgivande betydelse för hur framgångsrikt det framtida anbudsarbetet kommer att bli. När anbudsprocessen är avslutad uppkommer nämligen en bra chans att förbättra verksamhetens anbudsarbete ytterligare. Genom att analysera ett vinnande anbud kan anbudsgivaren erhålla värdefull information som kan jämföras med det egna anbudet. Den information som framkommer kan vara av både taktisk och organisatorisk art och kan med fördel användas för att ytterligare förbättra egna framtida anbud.

När det gäller offentliga upphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar så utgör anbud, förfrågningsunderlag och annan dokumentation som upprättats av den upphandlande myndigheten eller enheten allmänna handlingar vilket medför att vem som helst kan ta del av dessa. Många anbudsgivare begär därför ut handlingar för analys efter ett upphandlingskontrakt tilldelats till den vinnande leverantören. Dialog med upphandlande enheter är ytterligare än väg att gå för att erhålla värdefull information som kan nyttjas i framtida anbudsprocesser. Genom dialog kan leverantörer finslipa detaljer i sina anbud som relaterar till den information som de erhåller. Inom ramen för offentliga upphandlingar, till skillnad från vad som oftast är fallet i privata anbudsprocesser (B2B), är dock möjligheten till dialog begränsad till följd av den upphandlingssekretess som gäller i pågående offentliga upphandlingar.

Läs mer:

Optimering av anbudsprocesser

Öka konverteringsfrekvensen för anbud