Tips för anbudsgivare i offentlig upphandling

Att skriva anbud i offentlig upphandling kräver en hel del förberedelser och kan vara ett tidskrävande arbete. När man som leverantör har hittat en offentlig upphandling och vill skriva anbud bör man därför snarast skrida till verket med sitt anbudsarbete – det gäller att vara proaktiv och se till att den tid som kommer att behövas finns tillgänglig. Det finns centralaFortsätt läsa ”Tips för anbudsgivare i offentlig upphandling”

Vill du veta mer om Anbudsspecialistens tjänster?

Vill du veta mer om vilket stöd och vilken hjälp vi kan erbjuda anbudsgivare i offentlig upphandling samt i andra anbudsprocesser? Anbudsspecialisten erbjuder skräddarsydda tjänster som passar de flesta typer av anbudsgivare och de flesta typer av anbudsprocesser, oavsett om anbudsobjektet avser varor eller tjänster. Låt oss ta hand om företagets anbudsarbete i sin helhet eller i deFortsätt läsa ”Vill du veta mer om Anbudsspecialistens tjänster?”

Granskning av anbud i offentlig upphandling

Granskning av anbud i offentlig upphandling är en tjänst som bland annat innefattar en kvalitetsgranskning av struktur samt textinnehåll i anbud i samband med offentlig upphandling. Våra anbudskonsulter granskar bl.a. om det framgår av anbudet att ert företag uppfyller både kvalificeringskrav samt övriga krav på varan eller tjänsten som ställts i aktuellt förfrågningsunderlag. Spara tid och energi somFortsätt läsa ”Granskning av anbud i offentlig upphandling”

Optimering av anbudsprocesser

Saknar ditt företag rutiner och riktlinjer för anbudsskrivning, anbudsgranskning och andra delar av anbudsarbetet? Behov av en översyn som resulterar i förbättringsförslag avseende befintliga processer för att lyckas bli mer framgångsrik med företagets anbudsgivning? Våra anbudskonsulter erbjuder optimeringsarbete utifrån företagets önskemål och långsiktiga målsättningar med sitt anbudsarbete. Läs mer om våra lösningar inom processoptimering. LäsFortsätt läsa ”Optimering av anbudsprocesser”

Behov av hjälp med anbudsskrivning i offentlig upphandling?

När tiden inte räcker till  Att hitta den tid och de resurser som krävs för anbudsskrivning i offentlig upphandling kan vara besvärligt. De flesta företagare är av naturliga orsaker fokuserade på att bedriva sin kärnverksamhet. Anbudsgivare kan därför vara i behov av extern hjälp med anbudsarbetet i samband med anbudsgivning i offentlig upphandling. Våra anbudskonsulter erbjuder stöd och hjälpFortsätt läsa ”Behov av hjälp med anbudsskrivning i offentlig upphandling?”

Vad vi gör

Att skriva anbud i offentlig upphandling och i andra anbudsprocesser kräver ett proaktivt och strukturerat arbetssätt. Om man som leverantör finner att en aktuell anbudsförfrågan matchar leverantörens kapacitet, målsättningar och kriterier för deltagande är det dags att snarast gå vidare med sitt anbudsarbete. Vänta inte, starta arbetet direkt med att skriva de efterfrågade texterna och attFortsätt läsa ”Vad vi gör”