Vill du veta mer om Anbudsspecialistens tjänster?

Vill du veta mer om vilket stöd och vilken hjälp vi kan erbjuda anbudsgivare i offentlig upphandling samt i andra anbudsprocesser?

Anbudsspecialisten erbjuder skräddarsydda tjänster som passar de flesta typer av anbudsgivare och de flesta typer av anbudsprocesser, oavsett om anbudsobjektet avser varor eller tjänster.

Låt oss ta hand om företagets anbudsarbete i sin helhet eller i de delar som just du önskar förbättra.

Kontakta oss

Publicerad av Anbudsspecialisten

Anbudskonsulter som hjälper företag att effektivisera och förbättra sin anbudsverksamhet. Kontakta Anbudsspecialisten för stöd och hjälp med att skriva anbud, granskning av anbud m.m. i både offentlig upphandling och mot privat sektor.