Granskning av anbud i offentlig upphandling

Granskning av anbud i offentlig upphandling är en tjänst som bland annat innefattar en kvalitetsgranskning av struktur samt textinnehåll i anbud i samband med offentlig upphandling. Våra anbudskonsulter granskar bl.a. om det framgår av anbudet att ert företag uppfyller både kvalificeringskrav samt övriga krav på varan eller tjänsten som ställts i aktuellt förfrågningsunderlag.

Spara tid och energi som istället kan läggas på vad ert företag gör bäst- att leverera företagets varor eller tjänster- låt våra anbudskonsulter granska anbudet innan inlämning.

Läs mer om anbudsgranskning

Publicerad av Anbudsspecialisten

Anbudskonsulter som hjälper företag att effektivisera och förbättra sin anbudsverksamhet. Kontakta Anbudsspecialisten för stöd och hjälp med att skriva anbud, granskning av anbud m.m. i både offentlig upphandling och mot privat sektor.