Vad vi gör

Att skriva anbud i offentlig upphandling och i andra anbudsprocesser kräver ett proaktivt och strukturerat arbetssätt. Om man som leverantör finner att en aktuell anbudsförfrågan matchar leverantörens kapacitet, målsättningar och kriterier för deltagande är det dags att snarast gå vidare med sitt anbudsarbete. Vänta inte, starta arbetet direkt med att skriva de efterfrågade texterna och att sammanställa övrig dokumentation som efterfrågas. Glöm inte att kvalitetsgranska anbudet i god tid innan det skickas in för att säkerställa att anbudet uppfyller samtliga krav.

Anbudsspecialisten hjälper anbudsgivare med samtliga moment i anbudsprocessen, från att hitta upphandlingar och andra affärsmöjligheter till att skriva, granska och lämna in anbud för uppdragsgivarens räkning. Vid behov hjälper vi även till med att omhänderta överprövningar av offentlig upphandling samt sköter avtalsförvaltning för de leverantörer som så önskar. Alla tjänster är skapade för att avlasta leverantörer i deras dagliga arbete så att de hellre kan fokusera på den egna kärnverksamheten.

Vill du veta mer om vad vi gör? Kontakta oss >

Anbudsskrivning | Anbudsgranskning | Avtalsförvaltning |Överprövning

 

Läs mer: skriva anbud i offentlig upphandling

Publicerad av Anbudsspecialisten

Anbudskonsulter som hjälper företag att effektivisera och förbättra sin anbudsverksamhet. Kontakta Anbudsspecialisten för stöd och hjälp med att skriva anbud, granskning av anbud m.m. i både offentlig upphandling och mot privat sektor.